แก้วน้ำ

แก้วย่อยสลายได้ (Bio Glass)

แก้ว บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ภาชนะใส่เครื่องดื่ม วัสดุแก้วของ TMC Pack เมื่อแยกด้วยตาเปล่า สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆด้วยกัน คือ พลาสติก และ กระดาษ ในส่วนของพลาสติกจะเป็นแก้วพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ โดยมีส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตมาจากธรรมชาติ หรือพลาสติก PLA (Polylactic Acid) เป็นพลาสติกชีวภาพสามารถย่อยสลายได้ ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอย่าง ข้าวโพด และมันสำปะหลัง

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การทำโลโก้

สกรีน/พิมพ์โลโก้

ปลอกแก้ว

ตัวอย่างผลงาน

สินค้า

Sorry, no posts matched your criteria.

ขั้นตอนการสั่งซื้อ >>