Orders-Payment-Delivery

วิธีการสั่งซื้อ – การชำระเงิน – การจัดส่ง

วิธีการสั่งซื้อ

 

1. แจ้งรายละเอียดสินค้า สำหรับออกใบเสนอราคา

  – สินค้า (รุ่น)  / จำนวน / สถานที่จัดส่ง

    ตัวอย่าง หลอดชานอ้อย รุ่น TST-008 / 3 แพ็ค / สามย่าน

 

2. ยืนยันการสั่งซื้อ

  – เซ็นเอกสารยืนยันการสั่งซื้อ

 

3. ชำระเงิน

  – เจ้าหน้าที่ทำการสรุปยอด และแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน

 

4. จัดส่งสินค้า

  – เจ้าหน้าที่ทำการจัดส่ง ตามกำหนดส่งสินค้า

วิธีการชำระเงิน

 

  • สั่งจ่ายเช็ค
    ในนาม บริษัท ไนน์ ไนล์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด

 

  • วิธีการโอนเงิน

     

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ชื่อบัญชี: บริษัท ไนน์ ไนล์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด
เลขที่บัญชี: 156-411866-8

วิธีการจัดส่ง

1. รถส่งสินค้าของบริษัท ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฟรี!!

2. ขนส่งเอกชน (คิดค่าส่งตามจริง)
   – บริษัทขนส่ง (40-150 บาท/ลัง)
   – ไปรษณีย์ไทย (40-500 บาท/ลัง)
   – เคอรี่ (35-420 บาท/ลัง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกชมเว็บไซต์ หรือค้นหาสินค้าและบริการต่างๆของบริษัท โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
ทางบริษัทฯ จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติเว้นแต่ท่านได้อนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า
ช่องทางการจัดส่งสินค้าและและเงื่อนไขการจัดส่ง
– ทางบริษัทบริการจัดส่งสินค้าฟรี เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
– บริษัทขนส่งเอกชน ลูกค้าระบุขนส่งที่ใช้บริการ หรือ จะใช้บริการขนส่งที่บริษัทใช้อยู่
– ส่งทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทจะส่งแบบ EMS ซึ่งถ้าในกรุงเทพฯ
จะถึงในวันถัดไป ในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงภายใน 2-3 วันทำการท่านสามารถตรวจสอบและติดตามการจัดส่งได้ที่ลิ้งค์ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet โดยติดต่อสอบถามเลขพัสดุ ได้ที่เบอร์โทร : 02-494-9164

 

เงื่อนไขความรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
-เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น กับสินค้าเมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย
-เมื่อสินค้าถูกส่ง โดยบริษัทขนส่งเอกชน บริษัทขนส่งดังกล่าว จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง
-บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าแต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และทางบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น

 

นโยบายการคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า
หากท่านพบว่าสินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
– กรุณาติดต่อกับมายังทางบริษัท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
– ทำการจัดส่งสินค้าคืนโดยช่องทางที่บริษัทฯของเราได้ส่งไปให้ เช่น ทาง EMS บริษัทขนส่งเอกชน หรือขนส่งทางบริษัทฯเราเอง
– สินค้าที่ถูกส่งกลับต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สภาพเดิม ไม่ผ่านการใช้งาน และจำนวนเท่ากับจำนวนที่ท่านได้สั่งซื้อ

 

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า
   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากการผลิตที่เกิดจากสินค้าไม่ตรงกับแบบที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น และจะไม่รับคืนสินค้าที่ท่านนำไปใช้งานแล้ว
  บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น แต่ในกรณีสินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการเสนอสินค้าใกล้เคียงรุ่นเดิมให้กับท่าน หรือบริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน
บริษัทฯ จะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้า ไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

 

นโยบายการรับประกันสินค้า
  สินค้าที่ซื้อจะรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติ เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
โดยมีช่องทางติดต่อดังนี้ ติดต่อมายังธรรมชาติแพค  หรือเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทที่ท่านได้ติดต่อไว้ โทร 02-494-9164 เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน ปกติบริษัทจะดำเนินการดังนี้
– ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม
– ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
– ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตไปแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง