Our Process

Our Process

ฝ่ายขาย

     TMC Pack (ThamMaChat Pack) มีทีมงานที่มีความเข้าใจในตัวสินค้า คอยให้คำแนะนำ ประสานงาน และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้า เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าให้มากที่สุด ทีมงานฝ่ายขายธรรมชาติแพคจะเป็นผู้ช่วยให้แก่ลูกค้า คอยประสานและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าตั้งแต่เริ่มการสั่งซื้อ ตลอดจนการจัดส่งสินค้าจนถึงมือลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย

TEL : 0 2494 9164

Line ID : @tmcpack

ฝ่ายกราฟิก

     ในกรณีที่ลูกค้าต้องการทำโลโก้ที่ตัวสินค้า เช่น แก้วน้ำ ถุงพลาสติก ซองใส่หลอด ธรรมชาติแพคมีทีมงานกราฟิกเป็นผู้ช่วยให้แก่ลูกค้าในการจัดวางโลโก้ หรือออกแบบโลโก้ ให้ลูกค้าพิจารณา และแจ้งคอนเฟิร์มงานตามแบบของลูกค้า ก่อนการผลิตสินค้า เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพตัวอย่างสินค้ามากยิ่งขึ้น

ฝ่ายผลิต

     ฝ่ายผลิตจะดำเนินการขึ้นบล็อคโลโก้สินค้าสำหรับการทำโลโก้ของลูกค้า และดำเนินการพิมพ์/สกรีนโลโก้ลงสินค้า หลังจากการผลิตสินค้า มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งถึงมือลูกค้า

ฝ่ายจัดส่ง

    เมื่อถึงกำหนดวันส่งสินค้าฝ่ายจัดส่ง ทำการจัดส่งสินค้า ตามระยะเวลาที่ทางลูกค้าได้แจ้งฝ่ายขาย หรือตามกำหนดระยะเวลาการผลิต โดยจัดส่งตามสถานที่ ที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา โดยเจ้าหน้าที่จะทำการโทรแจ้งลูกค้าก่อนเข้าไปส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมตัวหรือเตรียมพื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้า และสอบถามความสะดวกของลูกค้าในการรับสินค้า โดยทีมงานจัดส่งของ

 

TMC Pack มีบริการส่งสินค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฟรี!! (เมื่อมียอดการสั่งซื้อตั้งแต่ 1,000 บาท) จังหวัดอื่นๆจะนำส่งกับทางขนส่งเอกชน (คิดค่าขนส่งตามจริง) 

Our Product